გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 2004
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Сов. писатель
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  კლდიაშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Сов. Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Толстой Л.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Литер.
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  ტ. ჭანტურია
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1995
 • ავტორი:
  ბენიძე ვ.
 • გამომცემლობა:
  უნუვერსალი
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  დრაიზერი თ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ვინოგრადოვი ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელ.
 • გამოცემის წელი:
  1965