გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1973
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Друскин М.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1935
 • ავტორი:
  Ильин М.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Прутков К.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Госюриздат
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  ყიფიანი,დ.
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  კალიდასა
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Гёте И.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1938
 • ავტორი:
  ტოლსტოი ლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ. საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Баранов М.Т.
 • გამომცემლობა:
  Просвещение
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  ვაჟა-ფშაველა
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნივერსიტ.გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  თანერი ჰ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  Райнов Б.
 • გამომცემლობა:
  Худ. Лит.
 • გამოცემის წელი:
  1980