გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1956
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  საქ.სსრ სახ.გამ.
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  საქ.სსრ სახ.გამ.
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  საქ.სსრ სახ.გამ.
 • გამოცემის წელი:
  1950
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  საქ.სსრ სახ.გამ.
 • გამოცემის წელი:
  1950
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  საქ.სსრ სახ.გამ.
 • გამოცემის წელი:
  1954
 • ავტორი:
  Чехов А.П.
 • გამომცემლობა:
  Детск.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Сов.энц.
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  стендаль
 • გამომცემლობა:
  правда
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  Грибоедов А.
 • გამომცემლობა:
  Сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ოჯახის მკურნალი
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  უორმსერი. რ
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  უნ-ის გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Симонов К.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Пастернак Б.
 • გამომცემლობა:
  Кн. палата
 • გამოცემის წელი:
  1989