გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1989
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  гоголь Н.В.
 • გამომცემლობა:
  Молод.гвард.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Алексеев В.
 • გამომცემლობა:
  Молод.гвард.
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Федосеев Г.
 • გამომცემლობა:
  Молод.гвард.
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Федосеев Г.
 • გამომცემლობა:
  Молод.гвард.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Федосеев Г.
 • გამომცემლობა:
  Молод.гвард.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Сахаров А.
 • გამომცემლობა:
  Молод.гвард.
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Тюнькин К.
 • გამომცემლობა:
  Молод.гвард.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Осадчий О.
 • გამომცემლობა:
  Молод.гвард.
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Манфред А.
 • გამომცემლობა:
  Молод.гвард.
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ვაჟა-ფშაველა
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  "აბული"-7
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  არტანუჯი
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  დუმბაძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  Шиллер Ф.
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  Флобер Г.
 • გამომცემლობა:
  Художественная лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ბელინსკი ბ.
 • გამომცემლობა:
  სახელგამი
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  Субботин В.
 • გამომცემლობა:
  худож. Лигра
 • გამოცემის წელი:
  1981