გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1964
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Балашов П.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  Мицкевич А.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  Тургенев И.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Тургенев И.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  Тургенев И.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  Волков О.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  гоголь Н.В.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  гоголь Н.В.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  гоголь Н.В.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Бедный Д.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1954
 • ავტორი:
  როსტანი ე.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  ოქროპირიძე ნ. გეგეჭკორი თ.
 • გამომცემლობა:
  ქართული რედაქცია
 • გამოცემის წელი:
  2004
 • ავტორი:
  Кочетов В.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ნიზამი გ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ლესკოვი ნ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  კარტოზია ბ.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ.
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ავალიანი ლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1959