გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1997
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ,,მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ,,მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  როდოსელი აპ.
 • გამომცემლობა:
  ,,მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  გიორგაძე თ.
 • გამომცემლობა:
  ,,მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  2000
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ,,მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ,,მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ,,მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ,,მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  გვარამაძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  ,,მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Падерин И.
 • გამომცემლობა:
  воениздат
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Морозов А.
 • გამომცემლობა:
  СОВЕТСКИЙ ХУДОЖНИК
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  ჩანტლაძე ვ.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  გურგენიძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ფრისი თ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  მირცხულავა ა.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  Дюрренматт Ф.
 • გამომცემლობა:
  Искусство
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  Шоу Б.
 • გამომცემლობა:
  Мир
 • გამოცემის წელი:
  1989