გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1966
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  გაჩეჩილაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  თაქთაქიშვილი-ურუშაძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  ნათაძე მ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  გაჩეჩილაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  თაქთაქიშვილი-ურუშაძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  ლაისტი ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  ჭარხალაშვილი ზ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  Пиралишвили,О.
 • გამომცემლობა:
  Хеловнеба
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  Мамаладзе Т.
 • გამომცემლობა:
  ТБИЛИСИ
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Засурский Я.
 • გამომცემლობა:
  Моск. Университ.
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  გარიყული მ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვე
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Аристотель
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Дет. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Гамсахурдия К.
 • გამომცემლობა:
  Мерани
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Станюкович К.
 • გამომცემლობა:
  дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  მგელაძე,ნ
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1989