გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1988
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Балашов П.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  Мицкевич А.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  Тургенев И.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Тургенев И.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  Тургенев И.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  Волков О.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  гоголь Н.В.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  гоголь Н.В.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  гоголь Н.В.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ჭელიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  "თობალისი"
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  სტურუა გ.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  2007
 • ავტორი:
  Горький М.
 • გამომცემლობა:
  Молодая Гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  ქოქიაშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  None
 • გამოცემის წელი:
  2009
 • ავტორი:
  ჭილაძე თ.
 • გამომცემლობა:
  საქ.მაცნე
 • გამოცემის წელი:
  None
 • ავტორი:
  განჯელი ნ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  Чехов А.П.
 • გამომცემლობა:
  Сов.Рос.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Алмазов Б.
 • გამომცემლობა:
  Детская лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1987