გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1974
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  შილაკაძე მ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  რუსთაველი შ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  რუსთაველი შ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  არაბული ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  კერესელიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  კერესელიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  რატიანი ზ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1995
 • ავტორი:
  რატიანი ზ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1995
 • ავტორი:
  Гуцков К.
 • გამომცემლობა:
  Искусство
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  ზედგინიძე ე.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Лацис В.
 • გამომცემლობა:
  Гослитиздат
 • გამოცემის წელი:
  1954
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  ,,СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ,,
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  სულაკაური გ
 • გამომცემლობა:
  სულაკაური
 • გამოცემის წელი:
  2004
 • ავტორი:
  გულბენკიანი რ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Паустовский К.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Левинзон Г.
 • გამომცემლობა:
  Детская литература
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ფაფიაშვილი შ.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1969