გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1986
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  якоби,Р
 • გამომცემლობა:
  Мол,гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  Астафъев,в
 • გამომცემლობა:
  Мол,гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1992
 • ავტორი:
  Алексеев,м
 • გამომცემლობა:
  Мол,гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Алексеев,м
 • გამომცემლობა:
  Мол,гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Алексеев,м
 • გამომცემლობა:
  Мол,гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Алексеев,м
 • გამომცემლობა:
  Мол,гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Алексеев,м
 • გამომცემლობა:
  Мол,гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Балаев,Н.
 • გამომცემლობა:
  Мол,гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Евтушенко,Е
 • გამომცემლობა:
  Мол,гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  კაც-იაშვილი ზ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკადემია
 • გამოცემის წელი:
  2009
 • ავტორი:
  Ремарк Э. М
 • გამომცემლობა:
  художественная литература
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Педагог.
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  გეგეშიძე გ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Пастернак Б.
 • გამომცემლობა:
  "Худ.литература"
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Языков Н.
 • გამომცემლობა:
  сов.Россия
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Полевой Борис
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ლოლაძე დემიკო
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  2014