გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1961
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Письменный А.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литер.
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  Письменный А.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литер.
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  Кожевников В.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литер.
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Маяковский В.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литер.
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  Кожевников В.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литер.
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Тихонов Н.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литер.
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  Тихонов Н.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литер.
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Тихонов Н.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литер.
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Андрич И.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литер.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ქირია ჯ.
 • გამომცემლობა:
  "საარი"
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  კრისტი ა.
 • გამომცემლობა:
  "ინტექსი"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Чавчавадзе И.
 • გამომცემლობა:
  Мерани
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  Лиханов А.
 • გამომცემლობა:
  Детская лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Бунин И.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  ხორნაული გ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1996
 • ავტორი:
  მოსია ტ.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ს.ს.ა მ.ე.გ.რ.დ
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Мол. гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1961