გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1980
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Левин В.
 • გამომცემლობა:
  Знание
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Знание
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Кондратов А.
 • გამომცემლობა:
  Знание
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Знание
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Знание
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Парнов Е.
 • გამომცემლობა:
  Знание
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Знание
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Черняк В.
 • გამომცემლობა:
  Знание
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  ლენინი ვ.ი.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  მამა პეტრე
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Вежинов П.
 • გამომცემლობა:
  Художественная лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბ უნ-ტის გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  რეხვიაშვილი ს.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  გამსახურდია კ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  Прус Б.
 • გამომცემლობა:
  Худ. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ლორთქიფანიძე ზ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1978