გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1980
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Ибн Сина А.
 • გამომცემლობა:
  Фан
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Ибн Сина А.
 • გამომცემლობა:
  Фан
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Ибн Сина А.
 • გამომცემლობა:
  Фан
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Ибн Сина А.
 • გამომცემლობა:
  Фан
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Ибн Сина А.
 • გამომცემლობა:
  Фан
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Ибн Сина А.
 • გამომცემლობა:
  Фан
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Ибн Сина А.
 • გამომცემლობა:
  Фан
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Ибн Сина А.
 • გამომცემლობა:
  Фан
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Ибн Сина А.
 • გამომცემლობა:
  Фан
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ზავერინი მ.
 • გამომცემლობა:
  ,,საბჭ. საქართველო"
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  აბაშიძე გრ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  პაუსტოვსკი კ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  ცახელი. პ
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  ბიკოვი ვასილ
 • გამომცემლობა:
  "საბჭ.საქართველო"
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  მარიჩი, მარია
 • გამომცემლობა:
  საბჭოთა საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  ზერაგია პ.
 • გამომცემლობა:
  თსუ
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  ცვაიგი ს.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ინგოროყვა პავლე
 • გამომცემლობა:
  სახელმწიფო გამომცემლობა
 • გამოცემის წელი:
  1957