გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1950
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Тепанов В.
 • გამომცემლობა:
  Военное издател
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Кузьмичев А.
 • გამომცემლობა:
  Военное издател
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Петелин В.
 • გამომცემლობა:
  Военное издател
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Лордкипанидзе К.
 • გამომცემლობა:
  Военное издател
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  Глазунов Н.
 • გამომცემლობა:
  Военное издател
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Петров Дм.
 • გამომცემლობა:
  Военное издател
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  Гиффорд Т.
 • გამომცემლობა:
  Военное издател
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Шик Э.
 • გამომცემლობა:
  Военное издател
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  Первенцев А.
 • გამომცემლობა:
  Военное издател
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  Гришашвили И.
 • გამომცემლობა:
  Мерани
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ბასილაშვილი ე.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Смирнов Н.
 • გამომცემლობა:
  Сов.писат.
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  Верн Ж.
 • გამომცემლობა:
  Дет. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  განჯელი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელოვ.
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  Лесков Н.
 • გამომცემლობა:
  Молодая Гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  იოსელიანი ო.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ჭეიშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  None
 • გამოცემის წელი:
  1982