გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1980
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Лермонтов М.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Лермонтов М.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Лермонтов М.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Лермонтов М.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Асеев Н.
 • გამომცემლობა:
  Сов.писат.
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  Короткевич В.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ტაბიძე გ.
 • გამომცემლობა:
  ცკ კპ გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  Быков В.
 • გამომცემლობა:
  Воениздат
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ავრელიუსი მ.
 • გამომცემლობა:
  karpe diem
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  ფეშანგი
 • გამომცემლობა:
  სახელგამი
 • გამოცემის წელი:
  1935
 • ავტორი:
  Симонов К.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Литер.
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  გრიგალაშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  "ახალი საქ-ო"
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1983