გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1974
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Батюшков К.Н.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  Маяковский В.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  Форш О.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Толстой Л.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Катаев В.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  Киачели Л.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  Ремарк Э.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Задорнов Н.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Готорн Н.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  Машкин Н.
 • გამომცემლობა:
  Ереван
 • გამოცემის წელი:
  1951
 • ავტორი:
  რაზიკაშვილი ვ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  ასლამაზიშვილი ვ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  პაპუაშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  ჯავახაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  იმპერია
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  პასტერნაკი ბ.
 • გამომცემლობა:
  შემეცნება
 • გამოცემის წელი:
  2009
 • ავტორი:
  Шолохов М.
 • გამომცემლობა:
  Художественная лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  "ოჯახის მკურნ."
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  კაზდაგლისი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1967