გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1980
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Гранин Д.
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Кноре Ф.
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  Брайнина Б.
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Субботин В.
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Бабаевский С.
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Жданов.Н
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Каверин В.
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Каверин В.
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Кирпотин В.
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1938
 • ავტორი:
  Драйзер Т.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  პრევო ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ასათიანი ლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ. მწერალი
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  რამიშვილი კ.
 • გამომცემლობა:
  სახ.გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  Манн Т.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  Михайлов О.
 • გამომცემლობა:
  Военное издател
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Сов.Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Злобин Ст.
 • გამომცემლობა:
  Гос. Изд.
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  სახე. გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  1940