გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1956
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Большая совет. Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1949
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Большая совет. Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1950
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Большая совет. Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1950
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Большая совет. Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1950
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Большая совет. Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1950
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Большая совет. Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1951
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Большая совет. Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1951
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Большая совет. Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1951
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Большая совет. Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1951
 • ავტორი:
  Казаков Ю.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  думбадзе н.
 • გამომცემლობა:
  мерани
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Гончаров И.А.
 • გამომცემლობა:
  "Худ.литература"
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Блок А.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  ონიანი,ა
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Паронян А.
 • გამომცემლობა:
  Армянск.
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  ბერეჟკოვი ვ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Аксенева А.
 • გამომცემლობა:
  дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  გეწაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  თეატრ.საზ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1980