გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1977
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Вондель И.В.
 • გამომცემლობა:
  наука
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Вондель И.В.
 • გამომცემლობა:
  наука
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Ершов Ю.
 • გამომცემლობა:
  наука
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  КОМИН Ф.
 • გამომცემლობა:
  наука
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  КОМИН Ф.
 • გამომცემლობა:
  наука
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  наука
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  наука
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Горский Б.
 • გამომცემლობა:
  наука
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  Вега Л.
 • გამომცემლობა:
  наука
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  მენდელსონი მ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელ
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  Оконьска А.
 • გამომცემლობა:
  Искусство
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  ტალიაშვილი ი.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ქუჩუკაშვილი ქ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  ჩარგეიშვილი,ა
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Золя Э
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  яшвили п.
 • გამომცემლობა:
  сов. Лит.
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  Павленко Н.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1989