გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1990
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Стийенский Р.
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1939
 • ავტორი:
  Толстая т.
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  Пушкин А.С.
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1937
 • ავტორი:
  Роскин А.
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1946
 • ავტორი:
  Прилежаева М.
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Прилежаева М.
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  Прилежаева М.
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  რეიდი აისლინგ
 • გამომცემლობა:
  შპს "პეტიტი"
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  ბეჟანიშვილი რ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  კერამი კ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  Тарле Е.
 • გამომცემლობა:
  Акад. Наук
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  კლდიაშვილი დ.
 • გამომცემლობა:
  ბაკმი
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Сов.энцикл.
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  უიარაღო
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  Засурский Я.
 • გამომცემლობა:
  Моск. Университ.
 • გამოცემის წელი:
  1977