გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1980
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Батюшков К.Н.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  Маяковский В.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  Форш О.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Толстой Л.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Катаев В.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  Киачели Л.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  Ремарк Э.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Задорнов Н.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Готорн Н.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  ალ.ქუთათელი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  შათირიშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  გრასე
 • გამოცემის წელი:
  2000
 • ავტორი:
  სუმბაძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  ჩიკამაცუ მ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Аскаров С.
 • გამომცემლობა:
  Детск.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  ბაქრაძე კ.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  ჩხეიძე ო.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  ბუაჩიძე თ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  მნათობიშვილი ლ.
 • გამომცემლობა:
  უსტარი
 • გამოცემის წელი:
  2013