გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1972
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ათანელოვი ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  ქუმსიაშვილი რ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  Бандзеладзе. Г
 • გამომცემლობა:
  Сабчота сакартвело
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  ქუჩუკაშვილი ქ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვე
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  ვულფი ვ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  Сударшан
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  Букринская А.
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ტოლსტოი ლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  რადიანი,შ
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ნატროშვილი.გ
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  აბაშიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1979