გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1978
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ქუმსიაშვილი რ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  გამსახურდია კ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ. საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Овчинников Ю.
 • გამომცემლობა:
  Молодая гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  Костомаров Н.
 • გამომცემლობა:
  Книга
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  დადიანი აგული
 • გამომცემლობა:
  "ქართული თეატრი"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  ტატიშვილი ვლ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  მდივნიშვილი.დ
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  Рахманов Л.
 • გამომცემლობა:
  Сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Лацис В.
 • გამომცემლობა:
  худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1954
 • ავტორი:
  Караваева А.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Литра.
 • გამოცემის წელი:
  1957