გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1971
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ხუჭუა პ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  ლონდარიძე ე.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ხატიაშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1996
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  კონენი ვ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  დრუსკინი მ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Гюго В.
 • გამომცემლობა:
  Гослитиздат
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  кунин В.
 • გამომცემლობა:
  Книга
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  მხარგრძელი სტეფანე
 • გამომცემლობა:
  "მერანი"
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ადამია ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭოთა საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Берроуз Э.
 • გამომცემლობა:
  Сов. композ.
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  რუხაძე ტ.
 • გამომცემლობა:
  სტალისნის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • გამოცემის წელი:
  1939
 • ავტორი:
  იორამაშვილი,ს.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Паронян А.
 • გამომცემლობა:
  Айастан
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Бол.сов.энцик.
 • გამოცემის წელი:
  1952