გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1979
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Гусев А.И., Хачатурова Н.А.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Цукерман В.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Мюллер Т.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Мазель Л.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Синьковская Н.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  ლომოური, ნიკო
 • გამომცემლობა:
  თბ.:ელფის გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  2015
 • ავტორი:
  Пелях М.
 • გამომცემლობა:
  Колос
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  ფლობერი გ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  შარაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  2003
 • ავტორი:
  Ананд М.
 • გამომცემლობა:
  Молодая гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  ჯაყელი ჯ.
 • გამომცემლობა:
  აჭარა
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Манн Т.
 • გამომცემლობა:
  Гослитиздат
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  სულაკაური გ.
 • გამომცემლობა:
  ქატთ.ბიოგ.ცეტრი
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  მეძველია,დ
 • გამომცემლობა:
  საბჭოთა საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1964