გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1987
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  ვარლამიშვილი ი.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ჰომეროსი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  ლუის რ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  ლებანიძე მ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  ლონდონი ჯ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  ჰომეროსი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  ლუის რ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Голетиани Г.
 • გამომცემლობა:
  Ганатлеба
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  Смелков Ю.
 • გამომცემლობა:
  Искусство
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ახუაშვილი ი.
 • გამომცემლობა:
  მესხეთი
 • გამოცემის წელი:
  2007
 • ავტორი:
  Николаева Г.
 • გამომცემლობა:
  сов. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Гамзатов Р.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Матвеев А.
 • გამომცემლობა:
  Советский Худ.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Бондарев. Ю
 • გამომცემლობა:
  Детская литература
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ყაუხჩიშვილი ს.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Пушкин А.С.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1978