გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1978
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Jonson B.
 • გამომცემლობა:
  Higher School
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Krilova I.P
 • გამომცემლობა:
  Higher School
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Without autor
 • გამომცემლობა:
  Higher School
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  შენგელია მამუკა
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Устьянцев В.
 • გამომცემლობა:
  Воениздат
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Сов.энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  иностр. И наци-онал. словорей
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  Мойсеева К.
 • გამომცემლობა:
  дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბჭოთა საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ნადარეიშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  მარკესი გაბრიელ
 • გამომცემლობა:
  პალიტრა L
 • გამოცემის წელი:
  2012