გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1964
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
  • ავტორი:
    ბაქრაძე ა.
  • გამომცემლობა:
    ლიტერატურა და ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1966
  • ავტორი:
    ჯილი ბ.
  • გამომცემლობა:
    ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1972
  • ავტორი:
    ცამციშვილი ა.
  • გამომცემლობა:
    საბჭ.საქ.
  • გამოცემის წელი:
    1968
  • ავტორი:
    აფაქიძე ი.
  • გამომცემლობა:
    ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1987
  • ავტორი:
    კაშმაძე შ.
  • გამომცემლობა:
    საბლიტგამი
  • გამოცემის წელი:
    1947
  • ავტორი:
    კაშმაძე შ.
  • გამომცემლობა:
    ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1948
  • ავტორი:
    კაშმაძე შ.
  • გამომცემლობა:
    ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1957
  • ავტორი:
    კაშმაძე შ.
  • გამომცემლობა:
    ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1962
  • ავტორი:
    მესხი ნ.
  • გამომცემლობა:
    ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1962
  • ავტორი:
    ბაქრაძე ა.
  • გამომცემლობა:
    ლიტერატურა და ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1966
  • ავტორი:
    კაკაბაძე პ.
  • გამომცემლობა:
    ლიტერატურა და ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1967
  • ავტორი:
    კაკაბაძე პ.
  • გამომცემლობა:
    ლიტერატურა და ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1967
  • ავტორი:
    ფლობერი გ.
  • გამომცემლობა:
    ლიტერატურა და ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1964
  • ავტორი:
    ავტორის გარეშე
  • გამომცემლობა:
    ლიტერატურა და ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1964
  • ავტორი:
    ფლობერი გ.
  • გამომცემლობა:
    ლიტერატურა და ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1964
  • ავტორი:
    ჯანელიძე დ.
  • გამომცემლობა:
    ლიტერატურა და ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1965
  • ავტორი:
    ჯანელიძე დ.
  • გამომცემლობა:
    ლიტერატურა და ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1965
  • ავტორი:
    ადამია ი.
  • გამომცემლობა:
    ლიტერატურა და ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1968
  • ავტორი:
    კაპანაძე დ
  • გამომცემლობა:
    უნივერსიტეტი
  • გამოცემის წელი:
    1950
  • ავტორი:
    ღვინიაშვილი ა.
  • გამომცემლობა:
    ცოდნა
  • გამოცემის წელი:
    1962
  • ავტორი:
    მორისი ნ.
  • გამომცემლობა:
    პალიტრა L
  • გამოცემის წელი:
    2013
  • ავტორი:
    Внуков Николай
  • გამომცემლობა:
    Детская литература
  • გამოცემის წელი:
    1974
  • ავტორი:
    Без автора
  • გამომცემლობა:
    Советс.Энцикл.
  • გამოცემის წელი:
    1977
  • ავტორი:
    ვაჩნაძე გ.
  • გამომცემლობა:
    საბჭ.საქართველო
  • გამოცემის წელი:
    1969
  • ავტორი:
    Михайлов М.
  • გამომცემლობა:
    Сов. писатель
  • გამოცემის წელი:
    1969
  • ავტორი:
    გვარაძე ნ.
  • გამომცემლობა:
    ,,ხელოვნება"
  • გამოცემის წელი:
    1952
  • ავტორი:
    მელანია
  • გამომცემლობა:
    ლიტერატ. და ხელოვნება
  • გამოცემის წელი:
    1965