გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1958
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  ქიქოძე გ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ქიქოძე გ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ასტვაცატუროვი ერ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  ასტვაცატუროვი ერ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  ბელინსკი ბ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  ნინოშვილი ე.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1949
 • ავტორი:
  Пушкин А.С.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Hugo V.
 • გამომცემლობა:
  из-ство литературы на иностранных языках
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Горев Л.А.
 • გამომცემლობა:
  Просвещение
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  პუშკინი ა.ს.
 • გამომცემლობა:
  საბჭოთა საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  დერლემენკო ე.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  გაგუა ხ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  третьякова л.
 • გამომცემლობა:
  советская россия
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  გუგუშვილი მ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  ლეონიძე გ.
 • გამომცემლობა:
  ბაკმი
 • გამოცემის წელი:
  2004