გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1965
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  აკად. გამ-ბა.
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  აკად. გამ-ბა.
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  აკად. გამ-ბა.
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  ცაიშვილი ს.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ჭელიძე, ვლ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  შადური ვ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  иванов в
 • გამომცემლობა:
  художесвенная литература
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  გოთუა, ლევან
 • გამომცემლობა:
  საბჭოთა საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  მარკოზია გ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Алексеев С.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Штеллер И.
 • გამომცემლობა:
  физкультура и спорт
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  მრელაშვილი ლ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1987