გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1947
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  ვოინიჩი ე.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ქიქოძე გ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ქიქოძე გ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ასტვაცატუროვი ერ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  ბელინსკი ბ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  ნინოშვილი ე.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1949
 • ავტორი:
  ჭიჭინაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  გულანი
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Симонов К.
 • გამომცემლობა:
  Известия
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Gautier T.
 • გამომცემლობა:
  Garnier-Flammarion
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  Алексеев М.
 • გამომცემლობა:
  Воениздат
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  ტარდი,ლ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  Твен М.
 • გამომცემლობა:
  просвещение
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  ხავთასი ტ.
 • გამომცემლობა:
  ,,ნაკადული"
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Булатов М., Порудоминский В.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ბუაჩიძე, თენგიზ
 • გამომცემლობა:
  ცოდნა
 • გამოცემის წელი:
  1978