გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1978
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  სორდია ლ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  სორდია ლ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  არისტოტელე
 • გამომცემლობა:
  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  არისტოტელე
 • გამომცემლობა:
  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  კისი ჰ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  კისი ჰ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  მენაბდე ლ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • გამოცემის წელი:
  1997
 • ავტორი:
  მენაბდე ლ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • გამოცემის წელი:
  1997
 • ავტორი:
  გოგუაძე ვ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Украiнка Л.
 • გამომცემლობა:
  сакартвело
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  КАЛИДАСА
 • გამომცემლობა:
  ХУД.ЛИТ.
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ზებრა
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  დუმბაძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  არველაძე ს.
 • გამომცემლობა:
  ,,საბჭ. საქართველო"
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Агаронова Этери
 • გამომცემლობა:
  Универсал
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  Фаллада Х.
 • გამომცემლობა:
  Худ. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ზურაბაშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  დემოსთენე
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1984