გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1989
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Друскин М.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1935
 • ავტორი:
  Ильин М.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Прутков К.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  ჭავჭავაძე ი.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Верховская А.
 • გამომცემლობა:
  Гос.Эрмитаж
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  ივანიძე თ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  მესხი მ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  куприн а.
 • გამომცემლობა:
  худ. Лит
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  Астафьев В.
 • გამომცემლობა:
  Молодая Гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  Шпренгер Я.
 • გამომცემლობა:
  Интербук
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  გეგია მ.
 • გამომცემლობა:
  თეატ.მოღ.კავშირი
 • გამოცემის წელი:
  1990