გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1989
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Владыкина-Бачинская Н.М.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Россия
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  Толстой А.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Россия
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Толстой А.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Россия
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Сов. Россия
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Сов. Россия
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Россия
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Россия
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Россия
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Россия
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Надеждина Н.
 • გამომცემლობა:
  мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  ძიძიგური,შ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  михасенко г.
 • გამომცემლობა:
  сов. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  დუდუჩავა მ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Учпедгиз
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  ბრეინი,ჯ
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  Гедике А.
 • გამომცემლობა:
  Госмузиздат
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  ბედია. უ
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1982