გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1987
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Лакосина Н.
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Лакосина Н.
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Чернобельская Г.
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Чернобельская Г.
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  Слюсарев А.
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Кочемасова З.
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Мотавкина Н.
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საქ.მეც.აკადემია
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  ლაქსნესი ჰ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელოვ.
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  დუმბაძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  гос. Медиц.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  АРДАЗИАНИ Л.
 • გამომცემლობა:
  ,,ЗАРЯ ВОСТОКА,,
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  Страковская и др.
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Попов А.
 • გამომცემლობა:
  Профиздат
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ходжиев н.
 • გამომცემლობა:
  совписатель
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  ხომჩენკო გ. პ.
 • გამომცემლობა:
  თსუ
 • გამოცემის წელი:
  1988