გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1968
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Рубинштейн Р.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Худ.
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  Рубинштейн Р.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Худ.
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  Бродский Б. Калугин В.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Худ.
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  Персианова О.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Худ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Бродский Б. Калугин В.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Худ.
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  Сидельников В.
 • გამომცემლობა:
  Сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Бажов П.
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  Гвинчидзе О.
 • გამომცემლობა:
  Литер.да хеловнеба
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  Якубик А.
 • გამომცემლობა:
  медицина
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Буачидзе Г.
 • გამომცემლობა:
  хеловнеба
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  ბაქანიძე ო.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  Флобер Г.
 • გამომცემლობა:
  Худ. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Nathan
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Шаша Л.
 • გამომცემლობა:
  Прогресс
 • გამოცემის წელი:
  1982