გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1966
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ერქომაიშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  ,,ნაკადული"
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  ჰომეროსი
 • გამომცემლობა:
  ,,ნაკადული"
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  რაბლე ფ.
 • გამომცემლობა:
  ,,ნაკადული"
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  სტანისლავსკი კ.
 • გამომცემლობა:
  ,,ნაკადული"
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  რიდი მ.
 • გამომცემლობა:
  ,,ნაკადული"
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  მაკალათია ს.
 • გამომცემლობა:
  ,,ნაკადული"
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  კერვუდი ჯ.
 • გამომცემლობა:
  ,,ნაკადული"
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  გურაბანიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  ,,ნაკადული"
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  ნაკაშიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  ,,ნაკადული"
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  Сенкевич Генрик
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  Чуйков В.
 • გამომცემლობა:
  Воениздат
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  ალდანი ლ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Воениздат
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Тургенев И.
 • გამომცემლობა:
  дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  რევიშვილი შ.
 • გამომცემლობა:
  უნტ.გამ-ბა.
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ცის ნამი
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  ნიჟარაძე,გ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  крейн с.
 • გამომცემლობა:
  худ.лит
 • გამოცემის წელი:
  1962