გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 2012
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ტურაშვილი დათო
 • გამომცემლობა:
  ბაკ. სულაკ. გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  სვეტონიუს გაიუს
 • გამომცემლობა:
  ბაკ. სულაკ. გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  სვეტონიუს გაიუს
 • გამომცემლობა:
  ბაკ. სულაკ. გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  ავრელიუსი მარკუს
 • გამომცემლობა:
  ბაკ. სულაკ. გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  ლუკიანოსი
 • გამომცემლობა:
  ბაკ. სულაკ. გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  ჰომეროსი
 • გამომცემლობა:
  ბაკ. სულაკ. გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ჰომეროსი
 • გამომცემლობა:
  ბაკ. სულაკ. გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ჰომეროსი
 • გამომცემლობა:
  ბაკ. სულაკ. გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ბაკ. სულაკ. გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ბუხვალდი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Гранин Д.
 • გამომცემლობა:
  Сов.пис
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  ბარამიძე ალ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისის უნივერსიტ.გამ.
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  Золя Э
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  ჩიქოვანი.ს
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  მუხურაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭოთა საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ვაშაყმაძე, შ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭოთა საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ასათიანი ლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.მწერალი
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Просвешение
 • გამოცემის წელი:
  1990