გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1983
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ყაზბეგი ალ.
 • გამომცემლობა:
  უნივ.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ყაზბეგი ალ.
 • გამომცემლობა:
  უნივ.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  სანიკიძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  უნივ.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  გაჩეჩილაძე ო.
 • გამომცემლობა:
  უნივ.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1992
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  უნივ.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  იმნაიშვილი ი.
 • გამომცემლობა:
  უნივ.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  იმნაიშვილი ი.
 • გამომცემლობა:
  უნივ.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  უნივ.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  უნივ.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  გოგებაშვილი ი.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  სუმბაძე დ.
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტი
 • გამოცემის წელი:
  2004
 • ავტორი:
  შმელიოვი ო,ვოსტოკოვი
 • გამომცემლობა:
  "საბჭ.საქართველო"
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ტოლსტოი.ლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Теренций
 • გამომცემლობა:
  Акад. Наук СССР
 • გამოცემის წელი:
  1954
 • ავტორი:
  Толстой Л.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Литер.
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Богомолов И.
 • გამომცემლობა:
  Мерани
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1969