• ავტორი:
  ს.ჭილაია
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ს.ჭილაია
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  იოსელიანი ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ს.ჭილაია
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  თ.ჭილაძე
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1994
 • ავტორი:
  კასრაძე ო.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  თ.ჭილაძე
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  ჯ.ქარჩხაძე
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  კ.ნადირაძე
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ტ. ჭანტურია
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ჭუმბურიძე ზ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1983