• ავტორი:
  ნადირაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მუსიკ.სექტორი
 • გამოცემის წელი:
  1937
 • ავტორი:
  ცამციშვილი
 • გამომცემლობა:
  მეციერება
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  ტიბალდი-კეზა მ.
 • გამომცემლობა:
  ქართ. ბიოგრ. ცენტ.
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  ტიბალდი-კეზა მ.
 • გამომცემლობა:
  ქართ. ბიოგრ. ცენტ.
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  წულუკიძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  წულუკიძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  გიორგაძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1996
 • ავტორი:
  ჩხიკვაძე გრ.
 • გამომცემლობა:
  მუსფონდი
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  ქუთათელაძე რ.
 • გამომცემლობა:
  მუსფონდი
 • გამოცემის წელი:
  2003
 • ავტორი:
  ქუთათელაძე რ.
 • გამომცემლობა:
  მუსფონდი
 • გამოცემის წელი:
  2004
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მუსფონდი
 • გამოცემის წელი:
  2002
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  2013