• ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  თ. წივწივაძე
 • გამომცემლობა:
  აჭარა
 • გამოცემის წელი:
  2001
 • ავტორი:
  მელიქიშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  თ. წივწივაძე
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  თ.წივწივაძე
 • გამომცემლობა:
  სამჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ხელნაწ.ეროვ.ცენ
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  გ.ფანჯიკიძე
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  None
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  გ.ფანჯიკიძე
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  გ.ფანჯიკიძე
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  გორდეზიანი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ტექნიკა და შრომა
 • გამოცემის წელი:
  1953