• ავტორი:
  ფენენკო.ი
 • გამომცემლობა:
  ,,იუნიტი-დანა"
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  ნარმანია დ. ფარესაშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ,,უნივერსალი"
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  პალიტრა L
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ქეშელაშვილი გ.ფარესაშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ,,მერიდიანი"
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ლაზვიაშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი"
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ჭუმბურიძე ზ.
 • გამომცემლობა:
  ,,ნაკადული"
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  აბრალავა ა. გვაჯია ლ. ქუთათელაძე რ.
 • გამომცემლობა:
  გამომც.გარეშე
 • გამოცემის წელი:
  2015
 • ავტორი:
  ღუდუშაური ზ.
 • გამომცემლობა:
  გამომც.გარეშე
 • გამოცემის წელი:
  2015