• ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  1946
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  გურგენიძე ნანა
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  ვენერა თვალაძე
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერებ.აკად.
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ლაიშვილი ნინო
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1973