• ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  სახე. გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  1940
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  სახ. გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  სახე. გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  სახე.გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  სახე.გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  ჭავჭავაძე ი.
 • გამომცემლობა:
  მეც.აკად.
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  ჭავჭავაძე ი.
 • გამომცემლობა:
  სახე.გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ვაჟა-ფშაველა
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  გალაკტიონ ტაბიძე
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1980