• ავტორი:
  ლისტი ფ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  პიაფი ე.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  პიაფი ე.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ლონდარიძე ე.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Гобби Т.
 • გამომცემლობა:
  Радуга
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ტიბალდი-კეზა მ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ტიბალდი-კეზა მ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  გოგიჩაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  ბოკუჩავა ნ.ვ.
 • გამომცემლობა:
  ტექნიკა და შრომა
 • გამოცემის წელი:
  1949
 • ავტორი:
  ბოკუჩავა ნ.ვ.
 • გამომცემლობა:
  ტექნიკა და შრომა
 • გამოცემის წელი:
  1950
 • ავტორი:
  მამალაძე თ.
 • გამომცემლობა:
  მეც. აკადემია
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ნიკულინი ლ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1958