• ავტორი:
  ნებიერიძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  მოისწრაფიშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  საქ. მაცნე
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  ნადარეიშვილი ლ.
 • გამომცემლობა:
  მწიგნობარი
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  ჭავჭავაძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  2009
 • ავტორი:
  ზურაბიშვილი ი.
 • გამომცემლობა:
  ტექნიკა და შრომა
 • გამოცემის წელი:
  1939
 • ავტორი:
  ლეკიშვილი ს.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ. საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მუსფონდი
 • გამოცემის წელი:
  წ.გ.
 • ავტორი:
  ლონდარიძე ე.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  კელდიში ი.
 • გამომცემლობა:
  ცოდნა
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  კელდიში ი.
 • გამომცემლობა:
  ცოდნა
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  ბერაძე მ., შველიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  იმპერია
 • გამოცემის წელი:
  2002
 • ავტორი:
  ფარულავა ი.
 • გამომცემლობა:
  სეზანი
 • გამოცემის წელი:
  2008