• ავტორი:
  ო. ჭილაძე
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  თ.ჭილაძე
 • გამომცემლობა:
  საქ.თეატ.საზ.
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ს. ჭილაია
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  ტ. ჭანტურია
 • გამომცემლობა:
  ინტელექტი
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  ი. ჭელიძე
 • გამომცემლობა:
  თობალისი
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  თამარ(იამზე) ჭელიძე
 • გამომცემლობა:
  თობალისი
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  თამარ(იამზე) ჭელიძე
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  თამარ(იამზე) ჭელიძე
 • გამომცემლობა:
  თობალისი
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  ტ. ჭანტურია
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ტ. ჭანტურია
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1995
 • ავტორი:
  ტ. ჭანტურია
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  ტ. ჭანტურია
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ
 • გამოცემის წელი:
  1982