• ავტორი:
  ბ. ქუთათელაძე
 • გამომცემლობა:
  ეროვ.მწერ.
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  ს.გუგუნავა
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  ნ. ბარათაშვილი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  გივერგილ
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  ნ. ბარათაშვილი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბი.უნივერ.გამ.
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ა.წერეთელი
 • გამომცემლობა:
  სახელმწ.გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1940
 • ავტორი:
  ი.ჭავჭავაძე
 • გამომცემლობა:
  სახელმწ.გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  ს.ჭილაია
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  თურმანიძე თ.
 • გამომცემლობა:
  None
 • გამოცემის წელი:
  2006
 • ავტორი:
  ს.ჭილაია
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  ელიაშვილი.ჯ
 • გამომცემლობა:
  კოპი-პრინტი
 • გამოცემის წელი:
  2010