• ავტორი:
  ივანიძე.თ
 • გამომცემლობა:
  None
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  ელიაშვილი.ჯ
 • გამომცემლობა:
  კოპი-პრინტი
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  კასრაძე ო.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  ჭუმბურიძე ზ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  მელიქიშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  კვასხვაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1952
 • ავტორი:
  ოთაროვა ა,ფოფხაძე ქ.
 • გამომცემლობა:
  ს.ს.ორბ.სახ.პედ
 • გამოცემის წელი:
  1996
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  None
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ოსაძე ო.
 • გამომცემლობა:
  ქალდეა
 • გამოცემის წელი:
  1995
 • ავტორი:
  ლაზვიაშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  მერიდიანი
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ს.ს.ორბ.სახ.პედ
 • გამოცემის წელი:
  1996