• ავტორი:
  ბეთჰოვენი ლ.ვ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Гобби Т.
 • გამომცემლობა:
  Радуга
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  გახოკიძე რ.
 • გამომცემლობა:
  თსუ
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Гусев А.И., Хачатурова Н.А.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Синьковская Н.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Сабинина М.
 • გამომცემლობა:
  Знание
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  Савенко С.Н.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  Танеев С.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  Мартынов И.И.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Хентова С.М.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Композитор
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Цукер А.
 • გამომცემლობა:
  Сов. Композитор
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  Данилевич Л.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1965