• ავტორი:
  ვერშინი მ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ვაჩნაძე მ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ბაჟანოვი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  წულუკიძე ან.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  ჭავჭანიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  ჭავჭანიძე-კერესელიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  რაეო
 • გამოცემის წელი:
  1997
 • ავტორი:
  ძიძაძე ე.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  ხუჭუა პ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  ჩხიკვაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  ვაგნერი რ.
 • გამომცემლობა:
  ლომისი
 • გამოცემის წელი:
  წ.გ.