• ავტორი:
  თ.ჭილაძე
 • გამომცემლობა:
  საქ.თეატ.საზ.
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  გორდეზიანი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ტექნიკა და შრომა
 • გამოცემის წელი:
  1953
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  None
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ემ-პი-ჯი
 • გამოცემის წელი:
  2015
 • ავტორი:
  კასრაძე ო.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ისიანი,ბოლქვაძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  პოლიგრაფ თბ.
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  გოცაძე მ.
 • გამომცემლობა:
  სახელგამი
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  გაგნიძე ზ
 • გამომცემლობა:
  უნივერსალი
 • გამოცემის წელი:
  2014